Hvordan male panel

Treverk utvider og trekker seg sammen avhengig av årstiden. For å minimere striper pga krymping er vinterhalvåret gunstig tidspunkt for å male eller beise panel. Vi viser deg hvordan du gjør det.

Video

Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget. Det er viktig å få bort såperester etter vask, bruk derfor godt med vann. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt. Om panelet er umalt må man grunne, også for å begrense kvistgjennomslag.

Grunning

Etter at grunningen er påført, bør spikerhoder, hammerslag, ujevnheter og store kvister sparkles med sparkel for treverk. Slip bort overskytende sparkel og fjern støvet. Sparkle og slip inntil ujevnhetene er helt jevnet ut. Etter sparkling og sliping lønner det seg å grunne en gang til for å få et jevnere underlag og for å begrense kvistgjennomslag. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

Maling

For å få godt dekke og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi at du sliper lett med et fint sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne støv som eventuelt har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling