Hvordan fjerne alger, mose og svartsopp

Høy trivselsfaktor er like viktig i uterommet som inne. Vinteren kan etterlate seg mindre pene spor, i form av alger, svartsopp og mose på fasade, belegningsstein og støttemurer. Nå kan du fjerne begroing på alle vaskbare overflater, uten å sette av lang tid til arbeidet.

DeSalin AM er et kjemisk selvrensende middel mot begroing på alle typer vaskbare overflater. Man bruker ikke mer tid enn det tar å sprøyte middelet på overflaten med en lavtrykksprøyte, resten tar vær og vind seg av.

DeSalin AM kan brukes på alle typer vaskbare overflater, både ute og inne; piper, takstein, fasader, belegningsstein, støttemurer, malte overflater, markiser og campingvogn. DeSalin AM er skånsom mot underlaget, og sparer deg for bruk av høytrykksspyler som kan skade underlaget.

Produktet kan påføres, for så stå og virke med vær og vind. Alt etter hvor mye svertesopp som befinner seg og hvilke blandeforhold som blir brukt, vil svertesoppen forsvinne i løpet av få uker. Regnvannet tar jobben med å vaske bort restene etter svartsopp.

Begrodde fasader er ikke pent, men enkelt å gjøre noe med. Behandle veggene med DeSalin AM tynnet 1:5 med vann, og deretter påfør den begrodde betongfasaden.

Etter noen dager

DeSalin AM er selvrensende, og etter ca en uke er effekten allerede stor. Ved sterkere blanding oppnås resultater etter kun 2-3 dager.

Etter en uke

Ved bruk på mose blir mosen brun, den slipper taket på underlaget og er lett å fjerne ved børste eller spyle etter noen uker.

Overflater som trekker vann og bakterier sammen med sollys skaper raskt en ny grobunn for grønnalger, sopp og mose - det er ikke ønskelig. Når all begroing er fjernet vil man helst bevare det flotte utseendet lengst mulig.

Etterbehandling med SurfaPore impregnering bidrar til enklere renhold og vedlikehold. SurfaPore gir en usynlig barriere mot vann, samtidig som den er diffusjonsåpen. 

Sett av tid til årlig vedlikehold. En overflate som er blitt ren og pen ved bruk av DeSalin AM, og impregnert etterpå SurfaPore kan vedlikeholdes med DeSalin AM tynnet kun 1:9 med vann, årlig for å hindre videre begroing.

DeSalin AM er også effektiv på trevirke som har fått svartsopp, allerede etter 2-3 uker har mye av svartsoppen forsvunnet.