Hvordan sparkle vegg

Det er ikke vanskelig å sparkle. Vi gir deg våre ekspertips til hvordan du lykkes med flekksparkling, rullesparkling og helsparkling av vegg.

Video

For å få et pent og jevnt resultat når du skal sparkle, er det viktig å være grundig med stegene. Har du lite erfaring med sparkling, er det alltid lurt å lese seg opp og se en video av fremgangsmåten før du setter i gang med ditt prosjekt.

Vi i Fargerike ønsker å vise deg hvordan du lykkes med sparkling av både flekker, hel vegg og rullesparkel. Det er slett ikke vanskelig å lykkes med sparkel og å få et resultat du kan være stolt av! 

Hvordan flekksparkle

Med flekksparkling mener vi å tette igjen små hull som kan ha kommet fra spikere i veggen eller små hakk, sår og slagskader. Ved å sparkle hull riktig, får du en jevn vegg som er klar for et nytt strøk med maling. Et godt tips er å alltid gå over med sparkel før du setter i gang med maling av slettvegg, slik vil sluttresultatet alltid bli best.

Slik tetter du hull og skader i veggen med sparkel:

1. Rengjør og puss vegg løs maling, tapet, skitt og fett fra der du skal sparkle. Bruk gjerne Jordan Malingsklar engangsmopper til å rengjøre, og la det tørke før neste steg.

2. Legg på et tynt lag med sparkel egnet for flekksparkling og la det tørke. Bruk en liten sparkelspade til flekksparkling av små hull. Påfør sparkel ovenfra og ned og stryk ut sparkelmassen nedenfra og opp. Ikke la det være for mange klumper på overflaten, da dette gir ekstra slipejobb.

3. La første lag med sparkel tørke. Tørketiden finner du på etiketten på produktet. Når sparkelmassen fra første lag har tørket kan du slipe kanter og kladder med sandpapir og slipekloss. Bruk rolige bevegelser når du pusser, slik at du har kontroll på om du pusser ned for mye.

4. Påfør ny runde med sparkel. Husk at sparkel kan krympe når det tørket. Her er det viktig å påføre nok sparkel, slik at du unngår søkk i hullene du sparkler, og må gjenta prosessen flere ganger.

5. Når siste laget med sparkel er tørt, sliper du igjen over alle sparklede flater. Husk å rengjøre for slipestøv med en mikrofiberklut, slik at du unngår å få støv og smuss i malingen.

Hvordan sparkle gipsvegg

Forarbeid før sparkling

Dekk til gulvet, slik at du slipper uheldig søl av sparkel på gulvet. Se over gipsveggen du skal sparkle før du setter i gang. Skru fast skruer som stikker ut. Dersom gipsplatene er blitt kappet til, må det skjæres inn en nedfasing i overgangen mellom platene.

Slik sparkler du gipsvegg:

1. Bruk egnet sparkel for gipsvegg. Sparkelen skal påføres på tvers av skjøten, deretter stryker du ut i retning langs med skjøten. For at sparklejobben skal gå smidig og effektivt, anbefaler vi at du bruker to bredsparkelspader samtidig.

2. For at overganger mellom to gipsplater ikke skal sprekke opp, må du sette på en papirremse i skjøtene. Denne festes i den fuktige sparkelmassen du har påført i steg 1. La dette tørke før du fortsetter. Tørketid på sparkel vinner du på etiketten på produktet.

3. Nå kan du påføre et nytt lag med sparkel over papirremsene, og samtidig sparkle andre skruehull eller sår om det er nødvendig. La dette tørke før du fortsetter.

4. Før neste lag med sparkel, må du slipe over de sparklede overflatene. Bruk et pussebrett med sandpapir og forlengerskaft. Dette gir deg god kontroll på å pusse jevnt på hele veggen.

5. Tørk bort alt pussestøv med en mikrofiberklut.

6. Sparkelmassen krymper når den tørker, derfor må du gjenta prosessen med sparkling og sliping flere ganger.

7. Når du skal fjerne det siste slipestøvet, kan det være lurt å feste en slipefilt på støvsugeren for å få med det fine småstøvet. Nå er veggen klar til maling eller tapetsering.

Hvordan helsparkle vegg

Ønsker du slettvegg og eller tette mange sår i veggen, er det helsparkling du må gjøre. Dette vil gjøre en gammel vegg god som ny!

Forarbeid før helsparkling

Dekk til alle flater for å unngå sparkelsøl. Dersom veggen er tapetsert, må du skrape vekk løstsittende tapet. Du må også fjerne alle løse elementer fra veggen som skruer, tapet, spiker og så videre. Det kan også være lurt å slipe over veggen med sandpapir og slipebrett, for å fjerne alle rester av ujevnhetene.

Slik helsparkler du vegg:

1. Rengjør veggen nøye, og sørg for at du har tørket bort slipestøvet. Vaskk veggene med en Jordan malingsklar engangsmopper som du fester på slipebrettet med forlengerskaft. Tørk bort resterende slipestøv med en mikrofiberklut.

2. Vi anbefaler at du bruker bredsparkel 150 mm og bredsparkel 350 mm til sparklejobben. Påfør sparkelmassen med den smale bredsparkelen, og stryk deretter ut i vertikale drag med den brede bredsparkelen.

3. La sparkelen tørke. Tørketiden finner du på etiketten til produktet, hvor normal tørketid for sparkel er ca. ett døgn.

4. Når første strøk med sparkel har tørket, kan du slipe veggen med sandpapir på slipebrett og forlengerskaft.

5. Gjenta prosessen med å påføre sparkel, la tørke og slipe over til du har et jevnt og dekkende resultat.

6. Avslutt med å tørke bort slipestøvet med mikrofiberklut. Underlaget er nå klart til å males eller tapetseres.

Hvordan rullesparkle

Dersom du ønsker en glatt og jevn vegg, gir rullesparkling deg et godt og pent resultat. Med rullesparkel dekker du hele veggen med sparkel, påført med rulle, som fjerner struktur i for eksempel glassfiberstrie. Gjør du det riktig og er nøye, vil du få et meget pent og glatt resultat.

Forarbeid før rullesparkling

Dekk til gulv for å unngå uheldig søl. Fjern alt som er på veggen av skruer, spiker, eventuelt stikkontakter og lignende. Dekk til med maskeringstape det du vil beskytte. 

1. Bruk sandpapir på slipebrett med forlengerskaft, og slip vekk resten av det som er igjen av ujevnheter. Trøk vegg støv med en mikrofiberklut.

2. Vask veggene og områder du skal rullesparkle, med Jordan malingsklar engangsmopper du fester på slipebrettet og forlengerskaft.

3. Bruk rullesparkel egnet for din vegg. Sparkel påføres med grov malerrull, bredsparkel 150 mm og bredsparkel 350 mm. Et godt tips er å væte rullen med litt vann først for å få bedre opptak av sparkelmassen og at påføringen blir enklere. Sørg for at rullen er rikelig mettet med sparkelmasse før du påfører på veggen. Påfør i en meters bredde.

4. Dra deretter over veggen med en bred bredsparkel for å få en jevn overflate, og helt inn i kantene der du ikke kommer til med rullen. Begynn nedenfra og dra opp mot midten av veggen, og deretter fra toppen og ned mot midten igjen. Dra over flere ganger med bredsparkelen til overflaten blir jevn. Jobb med "meter-bredder" til du har dekket hele veggen. La sparkelmassen tørke.

5. Når første strøk har tørket, normalt sett etter et døgn, må du slipe hele veggen for ujevnheter på nytt. Få bort alt slipestøvet med en mikrofiberklut og start hele sparkelprosessen på nytt.

6. Etter at andre strøk er tørket, sliper du over med et slipepapir på slipebrett med forlengerskaft. Tørk bort slipestøvet med mikrofiberklut og veggen er nå klar for maling eller tapetsering.

Alt du trenger til sparkling