Tapet

Våre produsenter av tapet har fokus på hele produksjonen av tapetene og hvordan materialene innhentes og gjenvinnes.

Våre tapetleverandører merker sine produkter med internasjonal standard som viser produktets bæredyktighet. Vi lister opp noen av de viktigste merkene som brukes i bransjen som kan hjelpe deg med å velge miljøvennlige produkter innenfor tapet. For å skape en trygghet i alle benevnelsene har vi samlet de mest sentrale i teksten under.

Alle tapetene vi selger forholder seg til utvalgte merker som setter fokus på miljø og bærekraft. Våre tapetleverandører henter tapeter til Norge hvor produsenten er medlem av IGI - The Global Wallcoverings. IGI har gått sammen for å lage en felles norm innenfor tapetprodukter i henhold til påvirkning på miljøet.

I produksjon av tapetene brukes det i stor grad vannbaserte trykkfarger (ikke løsemiddel). Produsenter arbeider også for å minske emballasje og plast i deres sendinger av produktene, da dette gir mindre volum i forbindelse med bla frakt.

FSC

The Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal organisasjon som arbeider for at skogbruk skal forvaltes på en miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig måte. Merkningen garanterer at treråvaren kommer fra skog som drives ihht kriterier som garanterer bærekraft.