Miljø og bærekraft

Vi tar samfunnsansvar og arbeider målrettet for å bidra til å redusere og stoppe klimaendringene.

Miljø og bærekraft Fargerike

Som en ansvarlig aktør innen våre virksomhetsområder, jobber vi kontinuerlig med blant annet klima og miljø, etikk, HMS, mangfold og Åpenhetsloven. For å få til dette, inkluderer vi også bærekraft i alle våre prosesser og planer.

Fargerike er en del av Mestergruppen. Les mer om bærekraft i Mestergruppen her. 

 Åpenhetsloven

Mestergruppen er en stor aktør innen byggebransjen, og Fargerike sammen med Mestergruppen ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven. Les mer om Mestergruppen og Åpenhetsloven her.

Krav til leverandører

Vi stiller krav til miljøsertifikat og miljødeklarasjoner (EPD-er) til våre leverandører og bruker vår posisjon til å påvirke leverandøratferd. Dette muliggjør måling av klimautslipp fra produkter vil tilbyr.

Vi stiller også krav til leverandører av transporttjenester når det gjelder hvilket materiell som brukes, slik at CO2 per km er lavest mulig. Gjennom bedre styring av vår logistikkoperasjon søker vi å oppnå høyere fyllingsgrad på bilene som kjører transport i samarbeid med Fargerike.

I samarbeid med våre leverandører jobber vi for å kutte unødvendig emballasje og få på plass kontroll, rutiner og et miljøledelsessystem. Til sist vurderes alternativer til biltransport, herunder tog og båt, når dette er mulig.

Klima og miljø

Fargerike har en bærekraftstrategi hvor vi har definert fokusområdene hvor vi har størst påvirkning og gjennomslagskraft.

Vårt hovedkontor er Miljøfyrtårnsertifisert og mange av våre butikker er Miljøfyrtårn eller er i prosessen med å bli det.

butikkoversikten kan du se hvilke butikker som er Miljøfyrtårn. 

Mestergruppen, som Fargerike er en del av, har signert Grønnvaskingsplakaten som Skift, Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender står bak. Videre er Mestergruppen inkludert i FNs Global Compact, og vi har forpliktet oss til å bruke Science Based Targets-metodologien. Mestergruppen støtter aktivt andre initiativ for bærekraftige løsninger i bransjen. 

Les mer om Mestergruppens arbeid for klima og miljø her.

Miljøsertifisering

Vi i Fargerike er opptatt av kvalitet og sertifisering av våre egeneide merker og resterende sortiment. Vi ønsker å tilby et bevisst og ansvarlig valg av produkter til våre kunder.

Vår egen serie med Baronesse-interiørmaling, samt utvalgte Baron-produkter, har sertifiseringer som viser gode miljøvalg. En interiørmaling merket med Svanemerket eller EU-Ecolabel er blant de malingene som er minst skadelige for miljøet innenfor sin produktgruppe. Disse miljømerkene viser at produktet oppfyller en rekke strenge helse- og miljømessige krav. Dette innebærer at produktene ikke inneholder høye nivåer av farlige løsemidler som anses som skadelige for miljø og helse.

Produkter med Svanemerket og EU-Ecolabel anses å ha:

• Strenge krav til løsemidler (VOC og SVOC).

• Strenge krav til miljøfarlige stoffer og konserveringsmidler.

• Inneholder ikke myknere.

• Kvalitetskravene inkluderer krav til malingens dekkevne.

Du kan se alle detaljer rundt de ulike sertifiseringene på hvert produkt i vår netthandel og i butikk. 

Slantepant

I perioder arrangerer Fargerike-butikker vårt eget konsept Slantepant, hvor butikkene tar imot tomme og halvfulle malingsspann fra kundene. Fargerike betaler 10 kroner i pant for hvert spann som leveres inn. Hver kunde kan levere opptil fem spann, og pengene blir utbetalt som en tilgodelapp som kan benyttes i butikken.

Har du spørsmål rundt miljø og bærekraft eller åpenhetsloven i Fargerike, ta gjerne kontakt med vår kundeservice. Svartid på ca. 3 uker. Send e-post til kundeservice@fargerike-norge.no