Kjerne

FR2250

En maskulin mørk grønn farge.

Ton-i-ton