Olivenrot

FR1386
FR1386 Olivenrot.jpg

Olivenrot

FR1386

En nostalgisk olivengrønn tone, fargen er delikat og behagelig.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton