Skumringstime

116
krok_24_ny.jpg

Skumringstime

116

En nøytral grå farge. Dette er en beis farge utviklet for gulnet panel. Foto: Scanox.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.