Frekk Magenta

FR1147
Frekk Magenta FR 1147.jpg

Frekk Magenta

FR1147

Neste som okse blod er denne fargen freidig og fri, den passer perfekt til både det moderne og tradisjonelle.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton