Lively red

Jotun 20143
jotun_lady 20143 lively red_20144 grounded red _mb.jpg

Lively red

Jotun 20143

En gyllen rødtone. Fargen fremstår som en livlig blanding av både rødt, oransje og rosa på en og samme gang. Fargen er levende, glad og kvikk i sin tilstedeværelse. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton