St.Marten

FR1203

St.Marten

FR1203

En lavendeltone som har den unike egenskapen at den fremhever alle fargene rundt seg. Den harmonere med de fleste farger.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton