Laurbær

Jotun 8302
JOTUN_SENS_07_3i1_VEGGPANELLIST_8302_LAURBAeR__2_.jpg

Laurbær

Jotun 8302

En dempet og dus, gyllen grønntone. Den oppleves behagelig og naturlig i interiøret. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton