Vinterrose

FR1325
Kari Torgersen006.jpg

Vinterrose

FR1325

Fargen er rolig og klassisk i stilen. Den henter sin inspirasjon fra den første rimen rosene får på senhøsten. Transparent og vakker.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton