Ekte Oker

FR1920
Ekte Oker FR1920.jpg

Ekte Oker

FR1920

Nostalgisk gultone som signaliserer stabilitet og sikkerhet. Den gule fargen er nydelig sammen med blåtoner.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton