Hare

FR1105
FR1105 Hare.jpg

Hare

FR1105

Fargen er en mørk greige tone. Fargen henter inspirasjon fra naturen.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton