Ørkenrose

FR1950
Fargerike ÅF20_19ørkenrose.jpg

Ørkenrose

FR1950

Bergkrystaller brutt ned til vakre farger, så satt sammen igjen og formet av vinden. Gjennom år, til en rose!

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton