F-16

FR1469
Stellaris beis, ÅF2019 (1).jpg

F-16

FR1469

Denne grågrønne tonen er universell og klassisk, samtidig som den er urban og skaper en svært morderne og tidsriktig stil.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton