Slantepant

Er boden full av gamle beis- eller malingsspann som egentlig burde ha vært kastet? Nå gjør Fargerike ryddejobben enklere – og mer lønnsom.

Slantepant hos Fargerike vil i første omgang vare i de to ukene fra 21. mars til 2. april 2022. Tilbudet om slantepant gjelder kun for privatpersoner.

Slantepant - Bli kvitt gamle malingspann - Fargerike

Alle Fargerike-butikker tar imot tomme og halvfulle malingsspann fra kundene. Og ikke nok med det; Fargerike betaler 10 kroner i pant for hvert spann som leveres inn. Hver kunde kan levere opptil fem spann, og pengene blir utbetalt som en tilgodelapp som kan benyttes i butikken.

Maling er spesialavfall

For Fargerike handler konseptet Slantepant om miljø og samfunnsansvar. Selv om bruk av beis og maling er miljøvennlig – fordi det beskytter og tar vare på huset – inneholder avfallet midler som ikke bør komme på avveie.

Beis- og malingbokser, inkludert vannbasert maling, skal behandles som spesialavfall, og leveres til en godkjent avfallsstasjon. Der havner også boksene som Fargerike-butikkene får inn via Slantepant-ordningen. 

Slantepant Fargerike
I Fargerike-butikkene finner du pallekasser hvor du enkelt kan plassere dine slantepanter.

Ekstra fokus på riktig sortering

– Ifølge beregninger som er gjort av Civac etter å ha analysert restavfall fra et utvalg gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge, kastes ca 3600 tonn med malingsavfall som vanlig søppel i Norge. Når det er så mange som ikke klarer å sortere farlig avfall på en trygg måte, mener vi det er viktig å sette et ekstra fokus på riktig sortering. Vi vet at mange har slanter med maling stående, og for å inspirere til å levere dem inn på en trygg måte introduserer vi nå slantepant, forteller Helje Beisland, som er malingsansvarlig i Fargerike.

Det er ikke alle som har en gjenbruksstasjon lett tilgjengelig der de bor, og i enkelte kommuner koster det penger å levere farlig avfall. Fargerike ønsker å ta kostnaden for kundene, og betale en symbolsk sum til kunde slik at maling skal bli riktig sortert.