Tekniske detaljer

Bruksområde
Tak, Vegg
Inne/Ute
Innvendig, Utvendig
Størrelse
18 cm
Underlag
Grove flater, Jevne flater

Anbefalte produkter