Tekniske detaljer

Farge
Oksydrød - base
Glans
Halvblank
Overflate
Fasade, Dør og Vindu
Overmalbar i timer
4 timer
Påføringsmetode
Pensel, Rulle

Dokumentasjon

Instruksjoner

Baron Ultra er en husmaling til bruk utendørs. Bruksområde Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5oC til +35oC. Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte. Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år. Vedlikehold Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet ( 3 - 4 uker). Vask av malte flater: Ved årlig vask benyttes egnet vaskemiddel. Vask før overmaling: Malte flater vaskes med egnet vaskemiddel. og etter skylles. Ved sterk algevekst anbefales også sopp og algefjerner (NB! skal ikke skylles av ). Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholds intervallet, ommaling utføres etter behov.

Anbefalte produkter

Finn inspirasjon