Moderne meieri i friske farger

Fargepaletten er mye mer enn bare melkehvitt – takket være Fargerike Nærbø. Fargevalget ble satt av arkitekten, som gikk for nyanser etter forslag fra Fargerike.

Gul vegg i meieri.

Tine Meieriet Jæren utenfor Stavanger er det største meieriet i Norge og blant de mest moderne i Europa gjennom bruk av miljøteknologi. I over to år har Egil Høiland fulgt med på oppføringen av de enorme meieribygningene med hele 37 000 m² totalareal. Som eier av Fargerike Nærbø har han på det meste hatt 18 mann i full sving med å male alle flater i bygget.

Den største og mest krevende oppgaven var å male det aller helligste, nemlig høyhuset som rommer en tank på hele 17 meter. Meieriet skal foredle ca. 200 millioner liter melk i år, og da trengs et stort maskineri. – Den store tanken ble heist ned i flere deler før resten av veggen og taket ble bygget etterpå, forteller Egil. – To mann brukte en hel uke bare på å dekke til rommet, og ytterligere to uker på male flatene. I alle produksjonshallene har vi brukt hygienemaling, et tykt antibakterielt produkt.

Egil har hele tiden hatt et tett samarbeid med Mikal Bjørløv fra Epcon, som stod for prosjekteringen av bygget. Hele 12 000 m² har blitt hel sparklet, og 60 000 kvadratmeter vegger er blitt malt. – Det var godt at vi kom tidlig inn i prosessen, for med slike dimensjoner er det viktig at alt går på skinner, og det gjorde det.

At det var Fargerike Nærbø som skulle stå for arbeidet med Tine Meieriet Jæren, viser seg kanskje ikke å være så tilfeldig. – Tidlig på 1900-tallet var lokalene som i dag rommer Fargerike Nærbø, et meieri. Så vi kan vel nesten si at ringen er sluttet, ler Egil hjertelig.

Blå vegg i meieri.
Hvit gang i Tine meieri.
Den lange besøkskorridoren i andre etasje ble oppdelt i ulike soner ved hjelp av tre kontrastfarger.
Fargerik gang i meieri.
Korall. Fargene harmonerer fint. Her ses fargen 3040-Y70R mot den blå fargen S 4020-R90B.
Trapper i Tine meieri.
Korridor i meieriet.
Gjennom store plasspartier får besøkende full innsikt til ulike produksjonsfaser på meieriet.