kontrastfarger

Fargebruk i rom

Det kan være nyttig å ha et hjelpeverktøy for å innrede et hjem med farger, det er ikke alltid like enkelt å henge med på trender som kommer og går. Derfor er det godt å kunne gå tilbake til gamle regler som fortsatt gjelder. Bli med på fargelæren om splittet komplementærfarger og hvordan du kan innrede rommet ved hjelp av denne fargebruken.

Splittet Komplementær-farger

Vi har mange ulike faguttrykk på fargebruk i hjemmet, splittet komplementærfarger er en av de. Velg en hovedfarge fra den ene delen av fargesirkelen og kombinerer med to farger på hver side av den motstående fargen. (komplementære) På denne måten former du et unikt samspill mellom fargene og kontrasten på interiøret som skaper en spenning i rommet.

I denne stylingen har vi valgt Stram Militær, en mørk grønnfarge og brukt oransje og rosa som komplementære farger på interiøret. Husk at fargene ikke bare er på veggen men også på detaljene i interiøret.

Marmorbordet, lysestakene i messing, oransje potte og stålampen messing
Fargerike.

mørke farger

Moodboard

Det å bruke tre farger på denne måten gir hver enkelt farge rom for utfoldelse. Du forsterker spenningen mellom fargene og huset blir aldri kjedelig. Sett sammen et moodboard for å teste ut ulike fargekombinasjoner som kan stå med andre detaljer i rommet. Ta med alle flater i rommet for å se helheten før du begynner på prosjektet. Finn de fargene som appelerer til deg og skaper det hjemmet du ønsker.

moodboard

Kontraster

Styrken på fargen er lik, men det er motsetninger i fargesirkelen som skaper kontrasten. Fargebruken gir et levende uttrykk som blir mer personlig og unikt, begynn med tre farger fra fargesirkelen. Ikke bruk for mange, men prøv å samle fargene på flere detaljer.

lyse gulv

Lyst moderne gulv

Et lyst gulv skaper en nøytal bakgrunn for veggfargen og kontrastene på interiøret. Lyefjell Grå Eik har et naturlig spill i treverket og et moderne design. Når du bruker sterke farger i rommet kan et rolig og klassisk gulv løfte frem de andre fargene. Husk at dette er den største flaten i rommet og ikke må glemmes.

lys gulv