Matrix

Jotun 9913
13030.ladysensetiv_37555ret-res.jpg

Matrix

Jotun 9913

En nøytral gråtone. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.