Grounded red

Jotun 20144
jotun-lady-20144-grounded-red (2)_.jpg

Grounded red

Jotun 20144

En gyllen rødtone. Fargen er brent i uttrykket og tonen kan også omtales som rødbrun. Den er jordnær, varm, behagelig og skaper en naturlig lun stemning. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton