Exhale

Jotun 7637
jotun_lady 7637 exhale_lady 10001 dijon yellow (1)_.jpg

Exhale

Jotun 7637

En dempet minttone. Tonen er blågrønn med et grålig skjær over seg. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton