Morgendis

Jotun 9915
jotun_sense2_20599ret.jpg

Morgendis

Jotun 9915

En nøytral gråtone. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.