Kongeøsters

FR1383
FR1383 Kongeøsters 960.jpg

Kongeøsters

FR1383

En vakker maskulin grå tone. Fargen er varm og sofistikert.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton