Blekvier

Jotun 8003

Blekvier

Jotun 8003

Blekvier vil fremstå som en helt lys grønntone med en klar, syrlig og gyllen undertone.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton