Green leaf

Jotun 8469
Lady_8469_Green_Leaf_2.jpg

Green leaf

Jotun 8469

En grønn mellomtone for de som ønsker mer dybde. Foto: Jotun

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton