Skodde

117
106 seter.jpg

Skodde

117

En kald grå farge med litt blått i seg. Dette er en beis farge utviklet for gulnet panel. Foto: Scanox.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.