Mykonos

FR1205
22 Mykonos ny2b.jpg

Mykonos

FR1205

Denne grågrønne fargen oppleves som tidløs og klassisk.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton