Vårnatt

FR1356
FR 1356 Vårnatt_960_960.jpg

Vårnatt

FR1356

Fargen er mørk og litt mystisk å perfekt når du vil skape dybdefølelse i rommet.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton