Tradisjonsblå

FR1930
15 1930 Tradisjonsblå 2 (1).jpg

Tradisjonsblå

FR1930

Fargen er en mørk lun varm blåtone. Fargen er inspirert av bondehjem og kyst kultur.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton