Olivenrot

FR1386
FR1386 Olivenrot.jpg

Olivenrot

FR1386

En nostalgisk grønn tone, fargen er en delikat og klassisk olivengrønn tone.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton