Ørkenrose

FR1950
Fargerike ÅF20_19ørkenrose.jpg

Ørkenrose

FR1950

Ørkenrose er en sten vi finner i ørken. Den kommer av bergkrystaller brutt ned sand, deretter satt sammen igjen og formet av vinden. Gjennom tusener av år, til en rose!

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton