Kvikksand

FR9201

En transparent sandartig beige tone hvor du ivaretar mye av trestrukturen.

Ton-i-ton