.

Vegg ogTakmaling

Å velge riktig finish er kan bety mye for det endelige resultatet. Det handler om å perfeksjonere uttrykket du har sett for deg.