Upigmentert, vanntynnet grunning/seis basert på silikonemulsjon for utendørs bruk. Egenskaper og fordeler: God bindeevne. Utjevner ulikt sug i underlaget. Produktet har god inntrenging og bindeevne, er diffusjonsåpen og vannavvisende. Bruksområde: Produktet anbefales kun til bruk utendørs. Benyttes som grunning/seis på tidligere ubehandlet mur, samt på mur underlag som er sugende eller krittende etter vask. Produktet brukes som grunning/seis under Jotun Premium mur system.

Tekniske detaljer

Farge
Transparent
Størrelse
0,75 l
Overflate
Mur
Støvtørr i timer
1 - 2 timer
Overmalbar i timer
5 timer
Påføringsmetode
Pensel, Rulle

Dokumentasjon

Instruksjoner

Anmerkning: Rør godt om før bruk. Skal ikke danne film. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Påføringsmetoder: Pensel, rull eller sprøyte. Pensel anbefales. Påføres nedenfra og opp. Forhold under påføring: Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring. Forarbeid: Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pussarbeider utføres iht. NS 3420. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med Jotun Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Påfør Jotun Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggetekniske mangler skal utbedres før maleriarbeidet påbegynnes. Grunning: Jotun Premium mur grunning. Påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss. Skal ikke danne film. Overmales med Jotun Premium mur system.

Andre har også sett på