Baron Murmaling

.

Baron Murmaling er en helmatt vanntynnet spesialmaling til mineralske overflater. Ekstrem holdbarhet fordi unik diffusjonsåpenhet holder underlaget tørt.

Baron Murmaling har høy dekkevne, vær- og fargestabilitet. Produktets spesielt gode egenskap er diffusjonsåpenheten, som slipper vann og salt gjennom, og holder muren tørr. Dette gir ekstremt god holdbarhet.

Baron Murmaling til mineralske overflater

Pris:
• 2,7 ltr. 638,-
• 9,0 ltr. 1298,-

Bruksområde: Mineralske fasader og grunnmurer ute, samt fuktutsatte vegger og tak inne. Kan også brukes på alt av gammel pussbehandling som silikat og akrylat . Kan også benyttes på tidligere slambehandlede flater etter grunning med Baron Murgrunning.

Forbehandling: Flater må være rene, tørre og være fritt for løse partikler. Vask med Kraftvask og skyll med vann. Ved sterk algevekst benyttes Sopp- og algedreper.

Bruk: Påføres med pensel, rull eller sprøyte i temperatur over 5 ºC. Flater skal ikke utsettes for vann før produktet har herdet. Overmalbar etter ca 4 timer. Ved årlig husvask benyttes Baron Husvask.