Barnesikker solskjerming

.

Vi tar barnas sikkerhet på alvor. Spør oss om råd når du kjøper solskjerming. Med enkle grep og forhåndsregler kan du sikre solskjerming og snorer slik at de ikke forårsaker ulykker i hjemmet.

Når barna vokser, vokser også deres nysgjerrighet. Vanlige husholdningsgjenstander, inkludert gardiner, kan bli mulige farer. Skjerm for solen, med trygg og enkel betjening, med smarte løsninger. Vi hjelper deg med å finne den rette løsningen til ditt rom.

Barnesikker solskjerming

Mulighetene er mange. Skyve- og trekksystemer som hever og senker produktet med en lett hånd, som bidrar til å redusere mulige farer. Ønsker du trekksnor, finnes varianter som trekkes tilbake og som opprettholder en konstant lengde. Mange av produktene tilbys med motor, både med kabel og på batteri - som gjør at produktet kan brukes med ett trykk på en knapp. Og barnesikre snorsamlere er standardutstyr på mange gardiner. Disse snorsamlerne brytes opp og skilles når de belastes. Flere av produktene finnes også med betjeningsstang.

LiteRise

SmartCord

 

Motorisert fjernstyring

 

Skylight og utspente modeller. Disse systemene er laget for å passe tett inn i
rammene på vinduer, dører og takvinduer, og eliminerer behovet for
fritthengende snorer.

Skylight

Hvis du foretrekker en snor eller et endeløst kjede, forsterkes barnesikkerheten med
ekstra sikkerhetsløsninger. Alle produktene leveres med en sikkerhetsløsning
for snor eller kjede.

 • Med snorholder og snor- eller kjedestrammer kan alle snorer eller kjeder festes til veggen – utenfor barns rekkevidde. En barnesikker kjedesamler sikrer at alle løkker i kjedet vil brytes når det belastes.
 • Det leveres en snorholder med alle produkter som har trekksnor. Vær klar over at
  disse må installeres med en minstehøyde på 1,5 m fra gulvet.
 • Det leveres en snor- eller kjedestrammer med alle produktene som brukes et kjede eller endeløs snor.
 • Med alle sikkerhetsløsninger medfølger en monteringsveiledning.
 • Det er festet en advarsel om farene for barn på alle snor- eller kjedebetjente gardiner, og det er også gjentatt i monteringsveiledningene som leveres med produktet.

 

Snorholder

Kjøpere og brukere av gardiner må være klar over farene som fritthengende løkker av snorer og kjeder utgjør, som kan være farlige for små barn. Følgende retningslinjer må alltid vurderes:

 • Små barn kan bli kvalt i løkken på snorer og kjeder på solskjerming. De kan også vikle snorer rundt halsen sin.
 • For å unngå kvelning og innvikling bør snorer og kjeder være utilgjengelige for små barn.
 • Flytt senger, sprinkelsenger og møbler bort fra kjedene på produktene.
 • Ikke knyt snorene sammen. Pass på at ikke snorene vris og danner en løkke.
 • Installer og bruk det medfølgende sikkerhetsutstyret i henhold til monteringsanvisningene, slik at du reduserer sannsynligheten for et uhell.

 

Barnesikker solskjerming

 

Luxaflex