Furu

FR1409
Furu FR1409.jpg

Furu

FR1409

En sofistikert, varm og mørk grønntone. Fargen gir oss følelsen av norsk natur og furu.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton