Furu

FR1409
Furu FR1409.jpg

Furu

FR1409

En sofistikert varm mørk grønn tone. Fargen gir oss følelsen av norsk natur og furu.

Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg.

Ton-i-ton