Folkets favorittfarger

.

NCS-systemet er et vitenskapelig fargesystem som bygger på hvordan vi mennesker oppfatter farger.

Fargeassosiasjoner

Hva forbinder nordmenn med de forskjellige fargene? I Fargerikes årlige fargeundersøkelse spurte vi Norges befolkning om dette, her er svarene vi fikk:

 Infografikk fargeassosiasjoner

Favorittfarger

Er det forskjell på kvinner og menns favorittfarger? Vi spurte begge kjønn og fikk følgende svar:

 Infografikk favorittfarger

Forventet trivsel

Hvordan tror vi farger påvirker vår trivsel hjemme. Vi har mange assosiasjoner som setter en standard før vi prøver ut mulighetene. Hva passer egentlig i ditt hjem? Kan farger sette lys på tilværelsen vår?

Infografikk underbevisstheten dras mot farger

Best trivsel 

Menn tror at de vil trives best i hvite hjem, mens kvinner tror at de vil trives best i fargesterke hjem.

Aldersgruppen under 40 tror at de vil trives best i duse hjem, mens de over 40 tror at de vil trives best i fargesterke hjem.

Konklusjon

Aldersgruppen -40 år er lykkeligst i hjem med duse farger, nest lykkeligst i hjem med sterke farger og minst lykkelige i hvite hjem. Aldersgruppen 40+ er lykkeligst i hjem med sterke farger, nest lykkeligst i hvite hjem og minst lykkelige i hjem med duse farger.

Moderat trivsel

Både kvinner og menn tror at de de vil trives moderat i hjem med duse farger. Aldersgruppen under 40 tror at de vil trives moderat i fargesterke hjem, mens de over 40 tror at de vil trives moderat i hvite hjem.

Minst trivsel

Kvinner tror at de vil trives minst i hvite hjem, mens menn tror at de vil trives minst i fargesterke hjem.
Aldersgruppen under 40 tror at de vil trives minst i hvite hjem, mens de over 40 tror at de vil trives minst i duse hjem.