Tjenester

.

Vi har utviklet våre servicekonsepter for å hjelpe deg best mulig. Vårt team står klart til å veilede deg dersom du har spørsmål eller trenger råd om fornyelse både innvendig og utvendig.

 

Farge- og tilstandsvurdering

Våre fagfolk gir deg tips om hvordan du sjekker utvendig tilstand på huset ditt. Hos mange av butikkene kan du få vurdering av fagfolk på stedet.*

 

Farge- og interiørkonsulent

Våre farge- og interiørkonsulenter hjelper deg med fargeveiledning, tips til solavskjerming og gir råd til valg av gulv. Hos mange av butikkene våre kan du få hjemmebesøk med konkrete fargeråd og oppmåling til gardiner og solavskjerming.*

 

Håndverkertjenester

Hvis du trenger noen til å gjøre jobben for deg formidler vi kontakt med dyktige håndverkere.

Gardiner lilla

Systue

Hvis du vil ha hjelp til å sy gardiner, har mange av våre butikker egen systue eller vi formidler kontakt.

*Spør hos din lokale Fargerikebutikk hva de kan hjelpe deg med.